Yoga
 
VINYASA FLOW YOGA.jpg

VINYASA
FLOW  YOGA

JEMNÁ VINYASA YOGA

ČTVRTEK 19.00 – 20.00 h.

Lekce vinyasového typu na kterých propojujeme pohyb
s dechem a dech s pohybem, vytváříme plynulé přechody mezi pozicemi, které mohou být vnímány jako příprava vlastního přístupu k životu mimo podložku. 

Tím, že je vinyasa flow hravá, nabízí se možnost, nedržet se striktně ,,zajeté,, sestavy, ale vnímat tělo a pozice střídat tak, abychom cvičení dali lehkost a přirozenost.

NUTNÁ REZERVACE

YOGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

TUTO LEKCI SI LZE OBJEDNAT INDIVIDUÁLNĚ

Lekce propojující ásanu, jednoduché krije, základy
pranajámy, relaxace a vstup do meditace.
Lekce probíhá v klidnějším tempu s prostorem
pro vysvětlení základních principů jógy.

NUTNÁ REZERVACE

HATHA YOGA.jpg

HATHA YOGA

PRAXE TICHÉ SÍLY

TUTO LEKCI SI LZE OBJEDNAT INDIVIDUÁLNĚ

JIN YOGA Shavasana_edited.jpg

JIN YOGA

Praxe jin jógy má své kořeny ve starověké józe a  taoismu

a oslovuje především jinové části těla. T.j. kosti a pojivovou

tkáň v oblasti od kolen vzhůru a od pasu dolů. Na rozdíl

od svalů, které jsou jangové povahy a mají rády pohyb,

pojivovou tkáň oslovíme spíše tichým a klidným přijetím.
Všechny pozice jin jógy provádíme na podlaze a setrváváme

v nich poměrně dlouhou dobu, obvykle kolem tří minut.

Jakmile zaujmeme bezpečnou a vyváženou pozici, můžeme
uvolnit svaly s níž daná pozice pracuje a jemně a nenásilně

tak podpořit přítok energie a výživy do pojivové tkáně.

Jin jóga nemá nahradit jangové formy jógy či jiného
cvičení, spíše je doplňuje a pomáhá vnášet do našeho
života vyváženost a harmonii.

Co mi jin jóga přinese

  1. Jin jóga napomáhá vyvážení jinových
    a jangových aspektů v těle.

  2. Zesiluje tok energie především v šesti meridiánech procházejících oblastí pánve a boků.

  3. Udržuje pojivovou tkáň zdravou.

  4. Pomáhá rozvíjet soustředěnou meditační praxi

  5. Učí nás sebepřijetí, laskavosti, umění se uvolnit,
    vzdát se působení gravitace.

NUTNÁ REZERVACE

MEDITACE

TUTO LEKCI SI LZE OBJEDNAT INDIVIDUÁLNĚ

meditace.jpg

Meditace je vlastně neaktivním stavem plného vědomí,
v němž naše myšlenky a jednání nehrají žádnou roli.
Díky tomu, že přináší hluboké uvolnění, je meditace
úžasnou terapií 
pro všechny, kteří mají hektický život.
Pomáhá nejen zvládat stres, ale i zmírnit bolest. 

Meditace rozpouští napětí tím, že uvolňuje a ztišuje
mysl, která následně uvolní celé tělo. 

Pulz a dýchání jsou velmi zpomalené, spotřeba
kyslíku v těle se snižuje a jsou také ovlivněny hladiny
hormonů v organismu. Kromě toho se objevují i výrazné
psychické změny. Napětí, nervozita, úzkosti a agrese
se v tomto stavu podstatně oslabují, celkově se zlepšuje sebevědomí, celková energie a chuť do života.

Pokud organismus uvolňujeme pravidelně, zvyšujeme
tak práh dráždivosti pro vyvolání stresové reakce.
To znamená, že nás pak hned tak něco nerozhodí,
jsme odolnější vůči stresu. Právě díky svému hlubokému relaxačnímu působení je proto meditace
dokonalým protijedem proti našemu komplikovanému
stresujícímu způsobu života.

MEDITACE

NUTNÁ REZERVACE

Co je to meditace a jak funguje?

yoga proti stresu.jpg

YOGA PROTI
STRESU

YOGA PROTI STRESU

TUTO LEKCI SI LZE OBJEDNAT INDIVIDUÁLNĚ

V dnešní době plné tlaku ze všech stran, tlaku na výkon, tlaku
na to co se ,,má,,a ,,nemá,,, stresu kvůli financím, dětem,
partnerům, nedostatku volného času, touze být ,,in ,, a ,,cool,,,
strachu co si o mě kdo pomyslí, když budu ,,takový,, a ,,taková,, 
a tak dále.....To je jen malý výčet z mnoha věcí, situací, které
nás mohou stresovat, přinášek úzkost, zklamání, frustraci.
Na lekcích jógy proti stresu se přes dechové dechniky, mudry,
meditace, cviky vedoucí k přenesení pozornosti a vnímavosti
ke svému tělu a  smyslům, naučíme svému tělu porozumět.
Pokusíme se naučit vnímat stres nejenom jako špatný
a nežádoucí faktor, ale jako výzvu. Výzvu, naučit se s ním
pracovat, porozumět mu. Cílem lekce jógy proti stresu
je odcházet z hodiny uvolněný, zrelaxovaný
a možná s jiným pohledem na stres, než se
na první pohled může zdát. 

NUTNÁ REZERVACE